MÄSSOR & EVENTS

Mässor

  • Mässor kan idag ses som en viktig och naturlig del av ett företags marknadsföring, mässor är för många en inkörsport till nya marknader.
  • På mässan når man; sina vanliga kunder, nya presumtiva kunder, tänkbara leverantörer, konkurrenter, nya nationella och internationella kontakter skapas. Detta innebär att en breddning av kontaktytan uppnås, vilket är en väsentlig del i nätverksbyggandet.
  • Företaget når även på mässan ett flertal användare, beslutspåverkare och initiativtagare. För att locka till sig ovanstående måste man bland annat ha en monter som väcker intresse, och då är Expomöblers möbler och övrig utrustning, ett hjälpmedel som för en relativt låg kostnad bidrager till att montern utmärker sig.

Events

  • Events kan vara ett komplement till ett mässdeltagande men ofta är det en enstaka händelse vid tex. en lansering eller annan speciell händelse.
  • Eventet har ofta ett mer riktat budskap till en utvald målgrupp.
  • På eventet gäller det att skapa en speciell känsla och ge deltagarna en inspirerande och positiv upplevelse och där är Expomöblers hyrprodukter ett viktigt redskap.

Hör av er till oss så hjälper vi er med era mässor och events >>